Fra 5 kw til 22 kW som gulvmodell.

Her kommer tank og eventuelt tørke utenom.
Meny